AIESEC 10. novembra u Zenici organizuje Business Skills Academy

AIESEC je nastao 1948. godine nakon II svetskog rata, kada su mladi iz sedam država zapadne Evrope odlučili da učine sve što je moguće da se ovakvi konflikti više ne dešavaju u svijetu.

AIESEC u Bosni i Hercegovini postoji od 1955. godine kada je u sklopu AIESEC-a u Jugoslaviji otvorena lokalna kancelarija u Sarajevu, na Ekonomskom fakultetu. Trenutno AIESEC u Bosni i Hercegovini broji 50+ članova i djeluje u pet gradova: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

U 2015. članovi AIESEC-a iz 126 zemalja su zajedno sa Kancelarijom Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija za mlade, u sedištu UN-a diskutovali o tome na koji način mladi i AIESEC mogu da doprinesu implementaciji Ciljeva Održivog razvoja. Od tada, svaki projekat koji realizuje AIESEC mora biti povezan i direktno uticati na neki od Ciljeva održivog razvoja.

„AIESEC je sa svojim djelovanjem u Zenici počeo ove godine. Trenutno radimo na nekoliko projekata, a jedan od njih je Business Skills Academy (edukacija o osnovnim poslovnim vještinama), čiji je cilj da animira više od 100 mladih. Ova akademija će se održati 10. novembra na Ekonomskom fakultetu Univeziteta u Zenici, a prijaviti se mogu svi mladi od 18-30 godina, online putem AIESEC-ove web stranice“, za naš portal pojašnjava Danny  Spahić, predsjednik lokalnog komiteta AIESEC-a u Zenici.

Dio AIESEC tima može postati bilo koja mlada osoba u dobi od 18-30 godina.

„U sklopu svojih programa AIESEC nudi mladima od 18-30 godina i mogućnost da idu vani, da rade i odrade svoje stručne pakse, kao i da volontiraju. Na ovaj način AIESEC želi da doprinese ispunjenju ljudskog potencijala i da pomogne mladim ljudima da uče i budu kompetentniji na tražištu rada“, dodaje Spahić.

AIESEC je najveća omladinska, nevladina, neprofitna organizacija vođena od strane mladih. Trenutno djeluje u preko 120 država svijeta.

 

Izvor: zenicainfo.ba