Članice OI Zvijezda Vareš u Beogradu i Bruxellesu

Andrea Djaković, planinka iz Odreda izviđača Zvijezda Vareš zajedno s Merjemom Srna iz Sarajeva i Dejanom Trifkovićem iz Banja Luke predstavljala je Savez izviđača u BiH u Bruxellesu na “Awarness Raising Campaign” u sklopu projekta Evropske skautske regije “Ljudska prava i komunikacija”.
Andrea je zajedno sa svojom prijateljicom Mateom Terzić sudjelovala nedavno i na “Forumu mladih brđana” u Beogradu. Organizator ovog Foruma bio je Saveza izviđača Srbije, a prethodila mu je konferencija “Nove perspektive i pogledi izviđačkog pokreta”. Cilj foruma bila je razmjena iskustava i njihovo osnaživanje za dalji rad i napredak u svojim lokalnim jedinicama, te osobni razvoj.