Demobilisani borci kod načelnika Maglaja

Nekoliko demobolisanih boraca posjetilo je načelnika i u razgovoru sa prvim čovjekom Maglaja Mirsadom Mahmutagićem dotakli se položaja koji zapravo imaju na području općine Maglaj, ali i Bosne i Hercegovine. Željeli su znati šta Općina može učiniti za njih i da li status koji imaju u društvu može da se poboljša. Naglasili su kako jedini način da budu svi zadovoljni, jeste da pravo na jednaku pomoć ima apsolutno svako od njih sa istim iznosom, te da nikako se ne smiju zaboraviti oni koji nikada nisu dobili nikakvu naknadu, a koji su u jako lošoj ekonomskoj situaciji.
Mustafa Bešić iz Domislice i Fikret Delić iz Kopica istakli su da će se tokom svog mandata u Općinskom vijeću boriti kako bi pitanje boraca u konačnici bilo pozitivno riješeno. Načelnik je istakao da njegova pomoć neće izostati i u skladu sa mogućnostima kojima raspolaže dat će sve od sebe da dobiju ono što zaslužuju.