Obilazak zeničkih OŠ Vladimir Nazor i Meša Selimović

Obilazak zeničkih OŠ Vladimir Nazor i Meša Selimović

U okviru radne posjete Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa sardnicima je obišao dvije zeničke škole na kojim se izvode radovi koji su finansirani sredstvima Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017.  godinu.  Na ime sanacije školskog objekta centralne škole OŠ “Vladimir Nazor” Zenica od posljedica elementarnih nepogoda, koje su zadesile ovu školu u januaru, odobreni su radovi u vrijednosti od ukupno 77.200 KM. Nakon obilaska pomenute škole konstatovano je da radovi teku po planu. Za radove na sanaciji krova na fiskulturnoj sali OŠ “Meša Selimović”, kao i sanaciju krovova u posljednje dvije godine, kantonalno Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izdvojilo je ukupno 62.000 KM. Također je izvršena i zamjena dijela elektroinstalacija u vrijednosti od 7.000 KM. Svi planirani radovi su okočani.