OBUKA VOZAČA I POLAGANJE VOZAČKIH ISPITA

 

U prostorijama MUP-a ZDK, ministar Nikola Arsenić i policijski komesar Semir Šut, održali su sastanak sa ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a Mensurom Sinanovićem i pomoćnikom ministra Rasimom Kovačem. U prvom dijelu sastanka je razgovarano o unapređenju saradnje u oblasti kontrole i zakonitosti obuke vozača i polaganja vozačkih ispita, dok je u nastavku razgovarano o sigurnosti škola i učenika u školskim sredinama na području Kantona. Također, razgovarano je o aktivnostima i pojačanima akcijama u saobraćaju Uprave policije MUP-a ZDK, koje su poduzimane u proteklom periodu na kontroli poštivanja obaveza vozača prema pješacima, prvenstveno u kontekstu mjera koje su poduzimane sa početkom školske godine u svim gradovima i na ulicama u blizini škola na podruju Kantona. Tokom naznačenih aktivnosti, a uzimajući u obzir veće prisustvo djece na ulicama i pješačkim prijelazima, bilo je pojačano prisustvo policijskih patrola na gradskim  ulicama, kako bi se svim pješacima, a naročito đacima, pružila maksimalna sigurnost. Kako je ocijenjeno na održanom sastanku, navedene aktivnosti su dale dobre rezultate, a pojačano prisustvo policijskih patrola na saobraćajnicama je unaprijedilo sigurnost svih učesnika u saobraćaju, naročito pješaka, te kod građana poboljšalo osjećaj sigurnosti