Odobrena sredstva za saniranje klizišta

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK apliciralo je na Javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja za sredstva za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta sa projektom „Saniranje klizišta i zaštitni zid u Željeznom Polju općina Žepče, zaštitni zid u mjesnoj zajednici Vranduk Grad Zenica“ za sredstva u iznosu od 100.000 KM. Odlukom kantonalne Vlade  odobrena su sredstva u iznosu od 20.000 KM kao učešće ZDK u sufinansiranju realizacije navedenog projekta. U skadu sa Sporazumom o sufinansiranju Projekta potpisanom između Vlade Federacije BiH i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstvo se obavezalo da za radove na Projektu sprovede proceduru odabira najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te da u postupku javne nabavke učestvuje i predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja.