Penzionerski dom sa stacionarom bogatiji za još besplatnih usluga za svoje korisnike

Penzionerski dom sa stacionarom bogatiji za još besplatnih usluga za svoje korisnike

Od dana 06.05.2019. godine JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona je bogatija za još jednu vrijednu uslugu za svoje korisnike, a u svezi toga je u prostorijama Penzionerskog doma zvanično potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji sa Specijalističkom oftamološkom ordinacijom “Dr. Kožo” iz Zenice.

Ugovor su potpisali direktor JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona g-din Damir Jukić, dipl. ecc. i sa druge strane prim.dr. Tahira Kožo, zastupnica Specijalističke oftamološke ordinacije “Dr. Kožo” Zenica.

Ova važna poslovna suradnja je sklopljena na ime pružanja oftamoloških zdravstvenih usluga korisnicima socijalne zaštite Penzionerskog doma, a koje će osigurati naprijed navedena Ordinacija.

Penzionerski dom i Ordinacija su ugovorili da će izvršavanje oftamoloških zdravstvenih usluga biti bez naknade za korisnike socijalne zaštite penzionerskog doma, a što daje nemjerljiv i human doprinos za osobe treće dobi koji koriste usluge Penzionerskog doma.

Zahvaljujući sredstvima donacije Vlade Republike Hrvatske u vrijednosti od 100.000,00 kuna, JU “Penzionerski dom sa stacionarom” je nabavila i namjensko sanitetno vozilo za prijevoz korisnika u hitnim i drugim situacijama, a što će se odraziti na dodatne uštede jer su se te usluge naknadno plaćale.

Ovo su svijetli primjeri da se JU “Penzionerski dom” bori, te da će se i u narednom periodu boriti kako bi osigurala što bolje i kvalitetnije uvjete socijalne zaštite i zdravstvene njege za svoje korisnike.