Popravlja se situacija u RMU Breza

Situacija u Rudniku mrkog uglja Breza je svakim danom sve bolja i bolja, a zahvaljujući ulaganju u široko čelo, početkom naredne godine trebala bi se povećati proizvodnja što će u konačnici donijeti i dodatnu zaradu sa kojom bi ovaj ugljenokop polako krenuo ka izlasku iz krize. – Uz pomoć vladajućeg društva Elektroprivrede BiH i njihovih stručnjaka, generalnog direktora i direktora za proizvodnju, koji su nam dozvolili da napravimo promjenu koncepcije kopanja u RMU Breza, mi već drugi mjesec smo pozitivni u poslovanju. Pokušavamo sprovesti svoje planove i koncem godine ćemo ostvariti plan u obimu proizvodnje što se nije moglo pretpostaviti polovinom godine, kaže Ćamil Zaimović, generalni direktor RMU Breza. Kada je u pitanju kvalitet proizvodnje, tj. uglja, on je nezadovoljavajući. Ali, kako veli Zaimović, Rudnik Breza  već sad izvršava svoje osnovne obaveze. Ali, sa 1. januarom 2017. kada se budu morale izmirivati sve obaveze, a njih nije malo jer su oko devet miliona KM obaveze prema dobavljačima, oko 60 miliona maraka obaveza prema fondovima, moći će sve servisirati nakon uvođenja novog čela. Naglašava da su ogromni dugovi naslijeđeni od prethodne Uprave Rudnika, takođe i zarobljen kompleks u jami i ogromne hipoteke i pozajmice u bankama koje su preko četiri miliona maraka i više od sedam miliona KM pozajmica koje moraju vratit Elektroprivredi. – Imamo obećanja od JP Elektroprivreda BiH da će nam pomoći u finansiranju novog mehanizovanog kompleksa koji će biti sličnih karakteristika i ako to čelo bude davalo približno ovakve rezultate znači mi ćemo imati najmanje 50 posto veću proizvodnju. Time bi koncern imao jedan rudnik zdrav na dugoročnoj osnovi poslovanja. Obećanja od menadžmenta, konkretno od generalnog i izvršnog direktora Elektroprivrede je da će u mjesecu januaru biti raspisan tender i u zadnjem kvartalu iduće godine da bi mogli, pošto je rok isporuke pet-šest mjeseci, mogli imati i taj kompleks, ističe Zaimović.