Prihod od koncesija 463.955 KM

Prihod od koncesija 463.955 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je zaključke o usvajanu programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu. Ovi programi Ministarstva za privredu usaglašeni su sa strategijom razvoja ZDK za period 2016. – 2020.
Kantonalnim budžetom za ovu godinu, utvrđena su finansijska sredstva za realizaciju programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu (subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), u iznosu od 1,6 miliona maraka.
– Ovim programom utroška finansirat će se: razvijanje poslovno-preduzetničke infrastrukture, promocija poduzetništva i poduzetničke kulture, pokretanje start-up biznisa, podrška izvozno orjentiranih aktivnosti privrednih subjekata, podizanje kvaliteta turističke ponude i sufinansiranje projekata finansiranih iz međunarodnih fondova – saopštili su iz Ministarstva za privredu ZDK.
Također, budžetom ZDK za 2016. godinu, utvrđena su i finansijska sredstva za realizaciju Programa utroška sredstava koncesija za 2016. godinu (projekata koji se finansiraju iz prihoda od koncesija), u iznosu od 463.955 KM.
Ovim programom utroška financirat će se: uspostavljanje industrijskih/poslovnih zona, realizacija projekata lokalnih zajednica i saniranje negativnih uticaja koncesionih projekata, provođenje postupka nadzora i realizacije koncesionih ugovora i sufinansiranje troškova energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata.
Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada ZDK je na posljednjoj sjednici donijela i zaključke o usvajanju Programa utroška sredstava ovog miinistarstva na transferima “Tekući transferi pojedincima” i “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” u iznosu 25.109.258 KM.