Ugovori za najbolje poslovne ideje mladih

U okviru Sajma privrede u Tešnju, načelnk Suad Huskić potpisao je ugovore o poticajima u svrhu pokretanja vlastitih biznisa sa devet budućih poduzetnika: Ismarom Galijaševićem, Mensurom Saltagićem, Farukom Garićem, Ammarom Halepovićem, Adnanom Mehićem, Ernadom Dedukić, Belmom Bošnjak, Kenanom Alićem i Muhamedom Agićem. Projekat “Poslovne ideje mladih” pokrenut je 2011. godine. U njegovu provedbu Općina je do sada investirala oko 270 hiljada KM čime je pokrenuto 36 preduzeća, i otvoreno, do sada 67 novih radnih mjesta. Po ovom modelu Općina finansira troškove registracije preduzeća, doprinose za dio zaposlenih u periodu do tri godine, a u određenim slučajevima Općina je finansirala troškove zakupa poslovnog prostora. „Veoma smo ponosni na ovaj projekat i u šest godina njegove provedbe mladi u Tešnju su pokazali svoju poslovnu kreativnost i potvrdili da imaju razvijen poduzetnički duh“, kazao je Huskić. Općina Tešanj je, prema podacima Zavoda za zapošljavanja iz januara ove godine, prešla cifru od 11.000 zaposlenih. Tako je u ovoj općini, od decembra 2012. do januara 2016. godine otvoreno oko 2.000 novih radnih mjesta. U Općini Tešanj, statistički posmatrano na svakog penzionera zaposleno je 2,1 radnika. Usporedbe radi, ovaj prosjek u Federaciji BiH je 1,1, dok je u RS-u 1,06. U Tešnju je registrovano ukupno 2.255 preduzeća. Među 100 najvećih kompanija u BiH, 23 imaju sjedište u ovom gradu.