Volonterski angažman za 24 osobe

Volonterski angažman za 24 osobe

Općina Breza je, na inicijativu načelnika Halila Tuzlića, od prvog mjeseca njegovog mandata, uvela praksu prijema volontera. Do sada je u službama ove općine u ZDK volonterski staž obavilo više od 60 osoba koje su bez prethodnog radnog iskustva, osim novih znanja stekle i pravo da konkurišu za radno mjesto. U ovoj lokalnoj zajednici su nastojanja usmjerena da mladi što više nauče, što potvrđuje činjenica da prilikom konkurisanja za budući posao pokazuju zavidan nivo znanja.
Na kraju jednogodišnjeg staža dobijaju potvrdu o završetku volontiranja čime su stekli uvjete za apliciranje za posao. Općina Breza izdvaja značajna finansijska sredstva i time pokazuje koliku pažnju posvećuje rješavanju problema nezaposlenosti. Stručno osposobljavanje za samostalan rad u Jedinstvenom organu uprave koji su započeli u januaru počele su 24 visoko obrazovane osobe.
Načelnik Tuzlić poželio je dobrodošlicu volonterima i objasnio da smatra da je ovo dobra šansa za sve mlade obrazovane ljude koji su bez radnog iskustva. Svaka pozitivna promjena, kao što je ova, utječe na motivaciju i ambicije mladog čovjeka za dalju budućnost.