Za najbolju retoričarku proglašena studentica Ajna Mahmić

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici osvojio je treće mjesto na državnom moot court takmičenju u simuliranom suđenju iz oblasti krivičnog prava koje je održano na Jahorini. Članica ekipe, studentica treće godine Ajna Mahmić, proglašena je za najbolju retoričarku.  Na ovogodišnjem takmičenju, finansiranom od strane Ambasade SAD-a, osim zeničkog Pravnog fakulteta učestvovali su pravni fakulteti iz Sarajeva, Tuzle i Banja Luke te Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara i Pravni fakultet Sveučilišta iz Mostara. Takmičarsku ekipu PF UNZE na strani aplikanata, odnosno podnosioca predstavke činili su Ajna Mahmić, Dženita Mameleđija i Almir Jarić, dok su ekipu respondenata, odnosno pravnih zastupnika države Bosne i Hercegovine činili Amina Hasanović, Medisa Muminović i Ana Glišić. Akademski trener bila Lejla Zilić, asistentica na predmetu Krivično procesno pravo, dok su koordinatori projekta ispred Pravnog fakulteta bili doc. dr. sc. Enis Omerović i prof. dr. sc. Nezir Pivić. – Kao akademskoj trenerici izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam pripremala naše studente za VI državno takmičenje u simulaciji suđenja iz krivičnog prava i ljudskih prava. Prije svega mnogo me raduje činjenica da postoje ovakvi projekti u vidu takmičenja koja pružaju studentima jedan drugačiji vid nastave gdje treba da primjene svoja stečena znanja kako bi prepoznali određene povrede Zakona o krivičnom postupku BiH i podvrgli ih odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Na ovaj način takmičenje pruža mogućnost studentima da pred sudijama Suda BiH, pokažu svoje retoričke sposobnosti kao i sposobnosti pravnog argumentovanja povreda ljudskih prava u krivičnom postupku, kazala nam je Lejla Zilić. Ona je objasnila da je tim PF UNZE, koji su činili studenti treće i četvrte godine, pokazao  zavidan nivo stečenog znanja i vještinu pravnog argumentovanja još u pismenoj fazi takmičenja kada su imali zadatak da pripreme pismene podneske u vidu predstavke Evropskom sudu za ljudska prava i Pismenog izjašnjenja Bosne i Hercegovine u predmetnom slučaju. Na usmenom dijelu takmičenja, tim je, dodala je, pokazao izvanredne retoričke sposobnosti o čemu govori i titula najboljeg retoričara koju je ponijela studentica treće godine Ajna Mahmić dobivši sve pohvale Organizatora i sudija Suda BiH.