Zakon o sanaciji dugova u zdravstvenom sektoru je neprihvatljiv za ZDK

U sjedištu ZDK na inicijativu premijera Miralema Galijaševića i predsjedavajuće Skupštine Draženke Subašić održan je sastanak na temu „Zakon o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova na području ZDK“. Sastanku su prisustvovali poslanici iz oba doma Federalnog Parlamenta, koji su izabrani sa područja ZDK, a poziv je upućen i ministru za zdravstvo FBiH, članovima Kolegija Skupštine ZDK, kantonalnom ministru zdravstva, direktorima zdravstvenih ustanova kojima je osnivač ZDK.
Kroz diskusije prisutnih, naglašena je potreba da svi pacijenti trebaju imati jednak tretman u pogledu zdravstvene zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine, da diskriminacija bolničkih centara ne smije postojati u odnosu na kliničke centre, a predloženi Zakon je ocijenjen diskriminatorskim, odnosno da favorizira samo kliničke centre. Izražena je i bojazan da sve veći broj predloženih rješenja sa federalnog nivoa dodatno opterećuje kantonalne budžete, a kao jedno od rješenja sa ovog sastanka je prijedlog za formiranje jedinstvenog fonda zdravstvenog osiguranja na nivou FBiH.
Na kraju, federalni zastupnici iz ZDK su jasno rekli da neće glasati za usvajanje ovog zakona u sadašnjoj verziji, te je u konačnici zaključeno da će Vlada i Skupština Zeničko-dobojskog kantona zauzeti jasan stav u vezi predložene konsolidacije i reformi u zdravstvenom sektoru, te da federalni nivo mora ozbiljnije pristupiti reformama u zdravstvu uključujući i Zakon o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova. Na nivou Zeničko-dobojskog kantona biti će formirana radna grupa koja će definisati zaključke u vezi Zakona o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova sa kojim će biti upoznati svi poslanici u Parlamentu FBiH, sa područja ZDK.

Tags:
,