ZDK se priprema za uvođenje elektronskih recepata

Senaid-BegicZeničko-dobojski kanton započeo je pripreme za uvođenje elektronskih recepata. S tim u vezi u sjedištu Kantona održana prezentacija aplikativnog softvera za e-recept od strane predstavnika Medit d.o.o. Sarajevo, lidera u informatizaciji zdravstva u regiji. Pomenutoj prezentaciji prisustvovali su između ostalih i Miralem Galijašević, premijer ZDK-a, Dragoljub Brenjo, kantonalni ministar zdravstva, predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a, domova zdravlja i ugovornih apoteka iz ovog kantona.
„U ovoj godini stvaramo pretpostavke za to. Moraju se naše apoteke i domovi zdravlja informatički opremiti, da se doktori uvedu u kucanje recepata a ne mehaničkog pisanja olovkom“, kazao je Senaid Begić, direktor ZZO ZDK-a i objasnio da se u ZDK na lijekove troši godišnje 24 miliona KM, da se godišnje izda 2,2 miliona recepata koji su obrađivani mehanički, da su do sada to radili domovi zdravlja, a od ove godine to radi Služba ZZO ZDK.
„Željeli smo to olakšati. Ova prezentacija je put ka tome.
Kroz osposobljavanje naših zdravstvenih ustanova ćemo stvoriti velike uštede kada je u pitanju potrošnja lijekova i dovesti reda u proceduru propisivanja, izdavanja i korištenja recepata. Kada su u pitanju elektronske knjižice, treba stvoriti tehničke uslove na terenu, od timova porodične medicine, preko javnih zdravstvenih ustanova i korisnika, do samog Zavoda. To je put gdje svi akteri moraju imati stvorene preduslove da bi se to implementiralo“, rekao je Begić.