Zenica dobija “Centar za mlade”

U kabinetu Gradonačelnika je upriličeno potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji na uspostavljanju i funkcionisanju “Centra za mlade” Zenica.

Sporazum je u ime Grada Zenica potpisao gradonačelnik Fuad Kasumović s predsjednicom Omladinskog udruženja “REaktiviraj” iz Zenice, Ajšom Alić.

Sporazumom je definisano uspostavljanje dugoročne saradnje između Sporazumnih strana na provođenju politika prema mladima na području grada Zenice. To konkretno podrazumijeva institucionalnu podršku Grada (dodjela prostora, planiranje budžetske stavke za mlade, grantovi za mlade, aktivnosti s mladima i slično) s jedne strane i aktivno učešće Udruženja na provođenju projekata i programa za mlade s druge strane.

S ciljem provođenja Sporazuma, Grad će Udruženju dodijeliti prostor sadašnje zgrade Doma mladih, a koji će imati funkciju Omladinskog centra za mlade.

“Kao što ste vidjeli pokušavamo sve sistemski riješiti. Moja je želja da prostor koji će Grad Zenica dodijeliti Omladinskom udruženju “REaktiviraj”, pripada mladima”, kazao je gradonačelnik Fuad Kasumović.

Gradonačelnik je naglasio da će Gradska uprava nastaviti podržavati kvalitetne projekte i aktivnosti mladih u gradu Zenica.

Predsjednica Udruženja i koordinator “Centra za mlade” Zenica, Amar Kundalić zahvalili su gradonačelniku i Gradskoj upravi na dodijeljenom prostoru, gdje će mladi imati priliku da realizuju edukativne, kulturno-zabavne i druge programe za mlade.