Učenici područne škole u Novoj Biloj pokazali svoje umIjeće

U prostorima Hrvatskog kulturnog centra u Novoj Biloj održan je 20. Završni koncert učenike Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca, područni odjel Nova Bila. Ovim koncertom obilježen je i vrijedan jubilej, dvije decenije rada područnog odjela u Novoj Biloj koji je 1995. godine počeo sa radom na inicjativu Dragana Ðide. Do sada je kroz područni odjel prošlo više od 500 učenika, od kojih je njih 50 upisalo srednju glazbenu školu, a desetak je nastavilo dalje obrazovanje na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Kroz ovaj odjel školovano je 60 mladih muzičara koji su postali aktivni u Limenoj glazbi „Lašva“ u Novoj Biloj.
Na jubilarnom 20. završnom koncertu predstavili su se: Matea Popović, Andrej Biljaka, Marko Zec, Nikolina Popović, Lovre Ðido, Veronika Perić, Karla Dražetić, Marija Kleofina Paradžik, Bojan Kolenda, Dario Tokalić, Gabriel Valjan, Luka Popović, Toni Perić, Marko Jurčević, Danijel Popović, Luka Fran Jakić, Veronika Matošević i Stjepan Potrović. Kao gosti koncerta nastupili su Katarina Jakić i Erik Marijanović.