abakus Tag

Na osnovu člana 34. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službeni novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 26/16), Privatna predškolska ustanova i ustanova za boravak djece školskog uzrasta „Abakus“  Zenica raspisuje   J A V N I  K O N K U R S   za prijem pripravnika...

Dijete je kreativni istraživač svijeta u kojem živi i kao takvo slobodno, samostalno i aktivno se uključuje u svijet oko sebe prema svojim interesovanjima, mogućnostima i osobinama. Polazak djeteta u školu većinom predstavlja prekid njegovog istraživačkog duha i kreativnosti zbog tradicionalne nastave koja mu nameće...