akcija Tag

U Zenici je počela akcija uklanjanja pasa lutalica koju provodi preduzeće “ALBA Zenica”.  Ovo preduzeće je potpisalo ugovor sa Gradom Zenica koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, i svih drugih zakonskih uslova za pokretanje higijenskog servisa i skloništa za životinje....