Asim Mekić načelnik Općine Busovača Tag

Asim Mekić, načelnik Općine Busovača Općina Busovača godinama se borila sa problemom budžetskog deficita. Administracija na čijem čelu je načelnik Asim Mekić, uspjela je ovaj poblemi riješiti gotovo u cjelosti. -Postigli smo stabilnost i to smatram najznačajnijim. Kada sam došao na čelo Općine zatekao sam veliki deficit...