Bruto domaci proizvod Tag

BiH zadržala trend rasta BDP-a – Bosna i Hercegovina je u 2017. godini zadržala trend rasta bruto domaćeg proizvoda od 3% u posljednje tri godine, konstatirano je u Izvještaju o razvoju za prošlu godinu, koji je Vijeće ministara primilo k znanju.   Ocijenjeno je da i ostali glavni...