budžet Tag

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK Čelni ljudi Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona očekuju otvaranje pregovora po pitanu budžeta Kantona za 2018. godinu ali i dogovor o određenom poboljšanju za sve radnike u oblasti obrazovanja na području ZDK u skladu sa realnim...

Skupština Zeničko-dobojskog kantona većinom glasova, sa 23 glasa ZA, šest glasova protiv (SDP i DF) i dva uzdržana (SBiH), usvojila je prijedlog budžeta ZDK za narednu godinu u visini od blizu 292 miliona konvertibilnih maraka u čemu je 4,3 miliona KM popokriće akomuliranog deficita. Skupština...

Skupština Srednjobosanskog kantona na posljednjem zasjedanju u Travniku prihvatila je rebalans Budžeta Srednjobosanskog kantona. Rebalansom je budžet uvećan za 13.145.000 konvertibilnih maraka. Od ovog iznosa 12 miliona su sredstva od kredita,a 1.145.000 KM je iznos uvećanih sredstava od indirektnih poreza. -Mi smo morali izvršiti rebalans budžeta...

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Zaključak o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta Kantona za period 2017.-2019. godina. Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Vlada je donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o imenovanju Zlate Marjanović za kantonalnog pravobranitelja i uputila ga...