duhanski din Tag

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa Crvenim križom Zeničko-dobojskog kantona obilježit će Svjetski dan bez duhanskog dima, Ukazujući na zdravstvene rizike koji su povezani sa pušenjem i zalažući se za smanjenje konzumacije duhanskih proizvoda kao glavnog faktora rizika za nastanak niza bolesti...