elektronski karton i tecepti Tag

  Vlada Srednjobosanskog kantona, na prijedlog resornog ministra Nikole Grubešića,  je stavila van snage kantonalni Zakon o zdravstvenoj zaštiti i na taj način otvorila put ka najsveobuhvatnijim reformama u oblasti zdravstva u ovom kantonu, od reorganizacije do informatizacije ključnih zdravstvenih ustanova. -Ova odluka znači nastavak reformskih aktivnosti...