Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila je Inicijativu poslanika Senaida Begića (SDP) za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju u smislu da se umjesto trenutih 11 zavoda, predvidi formiranje jedinstvenog federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, dok bi se kantonalni zavodi prestrukturirali u službe. Zaključak kojim Skupština...