Evropska unija je u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal, Agenciji ZEDA dodijelila grant sredstva za implementaciju projekta „Centar za podršku poduzetnicima“. ZEDA ovaj projekat implementira u saradnji sa partnerima (Gradom Zenicom i Udruženjem poslodavaca Zenica)...