Završen je 1. Pozorišni/art festival za djecu u organizaciji JU “Centar za kulturu općine Travnik ” pod nazivom: “Ogledalo svijeta u očima djeteta”  koji je trajao od 26.11. do 29.11.2019. godine. Ukupno 12 programskih sadržaja, u 4 dana uključivala  su pozorišne/kazališne predstave, edukativne i umjetničke sadržaje....