Najmanje do kraja godine, Kantonalna bolnica u Zenici neće imati na raspolaganju neuropedijatra. Roditelji djece koja imaju zakazane termine za kontrolne preglede neuropedijatra, zamoljeni su da se strpe do dolaska supspecijaliste, dok se oni pacijenti koji imaju neodložne kontrole radi praćenja stanja, korekcije terapijske sheme ili...