ljeto u Abakusu Tag

Dijete je kreativni istraživač svijeta u kojem živi i kao takvo slobodno, samostalno i aktivno se uključuje u svijet oko sebe prema svojim interesovanjima, mogućnostima i osobinama. Polazak djeteta u školu većinom predstavlja prekid njegovog istraživačkog duha i kreativnosti zbog tradicionalne nastave koja mu nameće...