melanom kože Tag

Institut za zdravlje i sigurnost hrane, u saradnji sa Kantonalnom bolnicom Zenica i uz finansijsku podršku Zavoda zdravstvenog osiguranja, povodom Svjetskog dana borbe protiv malignih melanoma kože, počinje sa besplatnim pregledima na ovo učestalo maligno oboljenje. Rak kože je inače jedan od najtežih oblika karcinoma, te...