metalopreradjivacka industrija Tag

Njemačka firma iz metaloprerađivačke industrije u BiH traži dobavljače za male, srednje i velike serije. Njemačka firma je specijalizovana u slijedećim oblastima: tehnike habanja, mehanička obrada, postupci zavarivanja, čelične konstrukcije, gradnja postrojenja. Zainteresove firme trebaju dostaviti ispunjen prijavni obrazac iz priloga na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba najkasnije do...