metalopreradjivacka industrija Tag

Grad Zenica kao jedna od 10 jedinica lokalne samouprave učestvuje u projektu „Dijaspora za razvoj“, koji realizuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, te Vlada Švicarske u partnerstvu sa UNDP-om i međunarodnom organizacijom za migracije. Dio projekta je danas potpisani sporazum između Grada Zenica i...

Njemačka firma iz metaloprerađivačke industrije u BiH traži dobavljače za male, srednje i velike serije. Njemačka firma je specijalizovana u slijedećim oblastima: tehnike habanja, mehanička obrada, postupci zavarivanja, čelične konstrukcije, gradnja postrojenja. Zainteresove firme trebaju dostaviti ispunjen prijavni obrazac iz priloga na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba najkasnije do...