projekat plava voda Tag

Asim Mekić, načelnik Općine Busovača Općina Busovača godinama se borila sa problemom budžetskog deficita. Administracija na čijem čelu je načelnik Asim Mekić, uspjela je ovaj poblemi riješiti gotovo u cjelosti. -Postigli smo stabilnost i to smatram najznačajnijim. Kada sam došao na čelo Općine zatekao sam veliki deficit...

      Godina koja je na izmaku u Općini Travnik obilježena je brojnim infrastrukturnim projektima koji su realizovani zahvaljujući budžetskim sredstvima, sredstvima sa viših nivoa vlasti i fondova, ali i zahvaljujući činjenici da su neki projekti preneseni u ovu godinu, kaže nam na početku razgovora Admir Hadžiemrić,...