sindikat Tag

Pred Direkcijom kompanije ArcelorMittal u Zenici, održan je protest radnika, nezadovoljnih zbog kašnjenja martovske plate, ali i odnosom aktuelnog rukovodstva kompanije prema Sindikatu i radnicima. Osnovni sindikalni zahtjev je isplata martovske plate, koja im nije isplaćena do roka propisanog zakonom i kolektivnim ugovorom. No protesti su eskalirali zahtjevom za smjenom...

Ovim putem želimo upoznati javnost u Bosni i Hercegovini, sve članove i članice sindikata da su određeni predstavnici sindikalnog pokreta, tačnije čelni ljudi nekoliko granskih sindikata, koji su još uvijek u članstvu Saveza samostalnih sindikata BiH, pokrenuli aktivnosti koje za cilj imaju da bez plata...