slana soba Tag

Haloterapija je metoda liječenja solju. Ona je prirodna, a koristi se za liječenje i prevenciju kod raznih bolesti, najviše bolesti dišnih puteva i kože. Slana soba je soba koja je djelomično ili sasvim napravljena od soli, a dobra slana soba ima halogenerator sa certifikatom EEC...