Studenti prava Tag

Na 4. Regionalnom natjecanju studenata prava u simulacijskim sudnicama, održanom 22. juna/lipnja na Univerzitetu za poslovne studije u Istočnom Sarajevu, studenti Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ odbranili su dvostruku titulu regionalnih prvaka u simulaciji sudnice iz oblasti krivično-procesnog prava. Demonstrirajući visoki stupanj usvojenih znanja i vještina,...