Kompanija Pharmamed je u toku 2015. godine zabilježila pozitivne poslovne rezultate. Ukupni rast prometa, na domaćem i inostranom tržištu iznosi 11 posto. Posebno treba naglasiti činjenicu da je u „Pharmamedu“ tokom 2015. zaposleno 10 novih radnika, te da je velikom broju mladih stručnjaka omogućeno sticanje dodatnih...