vlada zdk Tag

  Vlada Zeničko-dobojskog kantona po prvi put su iz kantonalnog budžeta isplatila je jednokratne novčane nagrade za 114 nastavnika osnovnih i srednjih škola za uspjeh učenika na takmičenjima, smotrama, javnim nastupima i konkursima za školsku 2016/2017. godinu, a u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog...

Vlada ZDK je na prijedlog Ministarstva zdravstva usvojila novu listu lijekova čije propisivanje i izdavanje ide na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nova lista lijekova sastoji se od: Liste A na kojoj se nalazi 993 zaštićena naziva, oblika, jačine i pakovanja lijekova koji se u 100% iznosu finansiraju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, Liste B na kojoj...

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je zaključke o usvajanu programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu. Ovi programi Ministarstva za privredu usaglašeni su sa strategijom razvoja ZDK za period 2016. - 2020. Kantonalnim budžetom za ovu godinu, utvrđena...