Vlada Zeničko – dobojskog kantona donijela je odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu u akademskoj 2018/2019. godini, za što je u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport opredijeljeno jedan milion KM. Stipendiju u iznosu od 600,00 KM dobit će 1.590...

U zgradi Vlade kantona upriličeno je potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava, čiji projekti su odabrani u proceduri provođenja javnog poziva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu. Ovim javnim pozivom odobreno je 77 projekata u ukupnom iznosu od 139.500 konvertibilnih maraka. Među njima su...

Vlada Zeničko – dobojskog kantona odobrila je finansijska sredstva u iznosu od 107.000,00 KM za izgradnju braniteljskih spomen – obilježja u općinama Olovo, Kakanj, Zavidovići i Doboj Jug. Općini Olovo odobreno je 40.000,00 KM za završetak projekta izgradnje centralnog spomen – obilježja i uređenja platoa oko spomen –...

  Vlada Zeničko-dobojskog kantona po prvi put su iz kantonalnog budžeta isplatila je jednokratne novčane nagrade za 114 nastavnika osnovnih i srednjih škola za uspjeh učenika na takmičenjima, smotrama, javnim nastupima i konkursima za školsku 2016/2017. godinu, a u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog...

Vlada ZDK je na prijedlog Ministarstva zdravstva usvojila novu listu lijekova čije propisivanje i izdavanje ide na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nova lista lijekova sastoji se od: Liste A na kojoj se nalazi 993 zaštićena naziva, oblika, jačine i pakovanja lijekova koji se u 100% iznosu finansiraju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, Liste B na kojoj...

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je zaključke o usvajanu programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu. Ovi programi Ministarstva za privredu usaglašeni su sa strategijom razvoja ZDK za period 2016. - 2020. Kantonalnim budžetom za ovu godinu, utvrđena...