volontiranje Tag

Centar za edukaciju mladih (CEM) poziva sve zainteresirane da učestvuju u realizaciji trećeg ciklusa programa „Stariji brat, starija sestra“, koji ima za cilj socijalno uključivanje djece iz socijalno i materijalno nestabilnog okruženja. Program je zasnovan na volonterskoj osnovi, odnosno druženju djeteta i volontera, koji ima ulogu...