U sjedištu ZDK jučer su potpisani ugovori između kantonalnog Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoliša i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša, čiji su projekti iz oblasti zaštite okoliša za tekuću godinu odabrani na bazi ranijeg javnog poziva. Radi se o sedam projekata,...

Vlada Zeničko – dobojskog kantona objavila je da će 19. augusta biti upriličeno potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava fonda za zaštitu okoliša, čiji se projekti odnose na oblast upravljanja otpadom i čišćenjem obala rijeke Bosne. Obavještavamo medije da će se dana 19.08.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom...

Refik Lendo, načelnik općine Novi Travnik, svesrdno je podržao regionalni projekat RTV Zenica “Večernji glasnik”, koji bi, kao znatno programsko osvježenje, trebao startati u drugoj polovini septembra. Sa gospodinom Lendom detaljnije o ovom projektu i drugim mogućim modalitetima saradnje danas su razgovarali Sinan Gluhić, rukovodilac Službe...

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport usvojila Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstva za nabavku udžbenika za 2019. godinu. Ukupno odobrena sredstva iz Budžeta ZDK iznose 80.000, 00 KM i koristit će se za nabavku udžbenika za sve...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona objavilo je danas konkurse za prijem prosvjetnih radnika u većini osnovnih i srednjih škola. “Za neke osnovne i srednje škole konkurs nije objavljen, ali se očekuje za sedam dana”,izjavila je Rasema Sarić, viši stručni saradnik za predškolsko obrazovanje...

Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane proteklih mjeseci je provela organiziranu edukaciju u obliku radionica za djecu u svim javnim i privatnim predškolskim ustanovama u ZDK. Edukacija “Oralna i lična higijena“ je provođena u prostorijama predškolskih ustanova u jedanaest općina ZDK (jedino...

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donijelo je Pravilnik o organiziranju rada škole u bolnici, čime je po prvi put u Federaciji BiH u jednom kantonu uređen način organiziranja nastave za učenike koji se nalaze na dužem bolničkom liječenju. Pravilnik predviđa organiziranje nastave...

Federalni premijer Fadil Novalić, izjavio je danas u Zenici da bi iduće sedmice trebali biti okončani radovi na asfaltiranju zaobilaznice oko Vranduka, čime se stvaraju bolji uslovi za odvijanje saobraćaja. Premijer Novalić je, nakon sastanka u sjedištu Zeničko – dobojskog kantona sa kantonalnim premijerom, Mirzom Ganićem,...

Podizanje većeg stepena sigurnosti od poplava stalni je zadatak, na kojem Agencija za vodno područje rijeke Save neprekidno djeluje, usavršavajući različite segmente rada, ali i realizujući brojne projekte zaštite od poplava na vodotocima prve kategorije, za koje je i nadležna. Preventivno djelujući u zadnjih 5 godina,...

Broj kompanija FBiH koje su predale finansijski izvještaj za 2018. godinu je 22.952, od toga je 2.791 iz ZDK. Ove kompanije ostvarile su prihod 6.521.635.93, dok je zarada istih iznosila 243.739.018 KM, pokazuju podaci dostupni na portalu Akta.ba. Također, ove kompanije pored sjajnih poslovnih rezultata zapošljavaju 55.399 radnika. Među top...