zdravstvo Tag

  Komora medicinskih sestara i tehničara Zeničko-dobojskog kantona su u okviru obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva, organizovali danas svečanu akademiju, što je bio svojevrstan uvod u II Simpozijum medicinskih sestara i tehničara sa međunarodnim učešćem, koji će biti otvoren sutra i trajaće dva dana. Tokom Simpozijuma, za koji...

Vlada Srednjobosanskog kantona je prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva i socijalne politike o toku pregovora između Pregovaračkog tima Vlade Srednjobosanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Srednjobosanskog kantona.     Vlada Srednjobosanskog kantona je utvrdila Prijedlog kolektivnog ugovora  o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti...