U okviru implementacije projekta „Budi kreativan i ti“, Agencija ZEDA organizuje novu kreativnu radionicu i nastavlja ciklus kreativnih radionica, koje je započela još u aprilu. Ovaj put, radi se o radionici „Izrada svadbenih dekoracija“ na kojojoj će učesnici uz pomoć edukatorice naučiti praviti mašne, cvjetiće za...

Četvrta u drugom ciklusu radionica koje se realizuje u okviru projekta „Budi kreativan i ti!“ bila je radionica „Pravljenje ukrasnih kutijica i natpisa za vrata“ namijenjena za djecu ali i učitelje, te odgajatelje/vaspitače odnosno one koji će naučeno moći prenijeti drugima. Bio je ovo dan pun...

Zenička razvojna Agencija ZEDA je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja otpočela sa implementacijom projekta FORESDA – Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi u januaru 2017. godine, a projekat je zvanično okončan 30. juna 2019. godine. Projekat je implementiralo...

Zbog velikog interesa građana za učešće na radionicama, ZEDA je 23. maja organizovala drugi ciklus kreativnih radionica i nastavila projekat „Budi kreativan i ti”. Drugi ciklus podrazumijeva intenzivniju saradnju sa školama, ponavljanje nekoliko najtraženijih radionica, te realizaciju nekoliko novih. Tokom drugog ciklusa do sada su realizovane...

Zenička razvojna Agencija planira krajem godine organizovati događaj koji će okupiti sve Zeničane/Zeničanke koji žive u inostranstvu. Događaj će povezati sve one koji su svoje nove domove pronašli širom svijeta, a koji ipak dolaze u matičnu zemlju i rodni grad. Događaj ima za cilj da međusobno umreži...

U prostorijama Agencije Zeda danas je održan Find your Spark. Radi se o prezentacija robotike, 3D modeliranja i drugih savremenih IT tehnologija. Projekat potiče iz Mostara, a ove godine odlučili su se predstaviti u još četiri grada, među kojima je i Zenica. “Cilj jeste da se djeca...

Kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta, u cilju postizanja ekonomske sigurnosti i stabilnosti, podrazumijeva konstantno ulaganje i prilagođavanje tržišnim pravilima i trendovima razvoja, a jednu od glavnih uloga u tom procesu imaju lokalne samouprave. Zemlja koja ima uspješno kreiran poslovni ambijent stiče brojne benefite, a jedan od najvažnijih...

Iako je ljetni raspust i vrijeme godišnjih odmora, iz ZEDA-e pozivaju djecu i  roditelje da provedu još jedan u nizu, nezaboravnih dana ispunjenih kreativnošću. Ono što nemaju priliku da rade u kući i školi, omogućit će se na radionici i pretvoriti njihovu maštu i inovacije u...

Grad Zenica jedan je od partnera na projektu “Dijaspora za razvoj” (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP  BiH i IOM BiH. U okviru implementacije lokalne razvojne inicijative “Podrška zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji u Gradu...

Grad Zenica i Agencija ZEDA učestvovali na studijskoj posjeti Gradu Šibeniku u okviru CRS-ovog projekta:“Unapređenje upravljačkih sposobnosti JLS i viših nivoa vlasti u BiH”. Kako bi podržao jedinice lokalne samouprave (JLS) kao i nadležna entitetska ministarstva pri unapređenju poslovnog okruženja, Catholic Relief Services (CRS) je prošle...