zijad softić Tag

  Članovi stručnog tima Svjetske banke angažovani na Projektu smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini posjetili su danas Gradsku upravu i razgovarali s koordinatorom Lokalne akcione grupe formirane u okviru Projekta Zijadom Softićem. Tokom razgovora eksperti su se interesovali za dosadašnju realizaciju projektnih aktivnosti...

U prostorijama kantonalnog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, potpisan je Ugovor o pružanju usluga u JU „Dom-porodica“ Zenica (dom za djecu bez roditeljskog staranja), koja na području ZDK djeluje od 1960. godine. Ugovor u ime Vlade ZDK  je potpisao Nurđehan Šahinović, ministar za...