Dr. Drljević: Problem zagađenja je zdravstveni problem

Pred kantonalnim zastupnicima uskoro će se naći Izvještaj Instituta za zdravlje i sigurnost hrane o zdravstvenom stanju stanovništva u 2018. godini.

Radi se o godišnjoj analitičkoj studiji, koja bi trebalo da ukaže koje mjere je potrebno poduzeti na zaštiti zdravlja stanovnika i sprečavanju porasta po broju vodećih oboljenja, kakvi su u ovom kantonu već godinama – kardiovaskularna i maligna.

“Ovaj izvještaj ukazuje na porast stope obolijevanja i umiranja od kardio-vaskularnih i malignih bolesti, no osim ovih statističkih podataka, ne daje nikakve parametre koji bi ukazali na očigledan problem aerozagađenja i njegovog uticaja na zdravlje ljudi”, kaže zenički hirurg i specijalista za bolesti dojke, prim. dr Harun Drljević.

„Nije uopšte sporno da li su polutanti koji su posljedica industrijskog zagađenja, kojima smo izloženi, zdravi ili ne. Očito nisu. Postoje brojne studije koje to dokazuju. Primjer je studija WHO o benzolu iz 2000. godine, koja govori o katastrofalno štetnom uticaju benzola na zdravlje. Slično vam je za teške metale, za dioksin, NOx i sumpor-dioksid. Danas mi možemo samo da diskutujemo o obimu štete koja je nastala po stanje zdravlja ljudi. Nije sporno da je benzol kancerogen, teratogen, genotoksičan, to su stvari koje su dokazane. No ono što bi trebalo da imamo su podaci o tome kolika je šteta nanesena, ono što bi moglo biti i sudski dokaz i polazište da se krene u sudsku borbu sa zagađivačima“, ukazuje dr Drljević.

Javna zdravstvena statistika, koja bi trebalo da ukaže na mjere zaštite zdravlja stanovništva od prekomjernog zagađenja u gradovima, pogotovo u Zenici, u kojoj su emisije štetnih polutanata iz industrije i porast infarkta miokarda, naprimjer, u očiglednoj vezi, ni slovom ne elaborira ovo važno pitanje.  Iako se ukazuje da su respiratorne bolesti vladajuće u strukturi oboljenja djece, aerozagađenje kao uzrok ni ovdje se uopšte ne spominje, ali se zato naširoko elaborira problem nagluhosti, konstatuje Drljević.

„Ja moram upozoriti ovu gospodu iz Kantonalnog zavoda da se ne umire od nagluhosti i slabovidnosti, nego se umire od loših efekata aerozagađenja, kojima su ova djeca izložena i kojima će biti izložena još decenijama, jer se u Zenici po pitanju zagađenja u suštini ne čini gotovo ništa ili se čini vrlo malo“, kaže Drljević.

On je izrazio sumnju u dobre namjere onih koji bi o problemu aerozagađenja, s obzirom na svoje nadležnosti i ulogu, morali zauzeti jasan stav.  Stoga su obolijevanja zbog zagađenog zraka u gradovima Zeničko-dobojskog kantona i smrtnost koja se uz taj problem veže, u stalnom porastu, dok se o stvarnim problemima iz nekog razloga šuti.

 

Izvor: zenicainfo.ba