Počeo drugi ciklus Akademije za eko-menadžment

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici počeo je sa drugim, od tri planirana ciklusa Akademije za ekološki menadžment, interdisplinarne obuke rukovodilaca preduzeća u održivom razvoju, primjenom principa i standarda društveno-odgovornog upravljanja. Oblast je u svijetu sve zastupljenija, a i u BiH je sve više zainteresovanih za stručna znanja i pravila održivog razvoja u biznisu. 

Ekološki menadžment je oblast upravljanja proizvodnim procesima s ciljem zaštite životne sredine, koji prerasta u globalnu svijest i već značajno utiče na praksu poslovnog i državnog upravljanja. Nakon uspješno okončanog prvog ciklusa ekološkog menadžmenta i dodjele certifikata menadžerima prvog stepena, s obzirom na interesovanje za obuku u ovoj oblasti i aktuelnost teme, zenički Ekonomski fakultet je odlučio krenuti korak dalje.

Novi, drugi ciklus će se realizirati interdisciplinarno, tematski i uz saradnju sa Pravnim i Metalurško-tehnološkim fakultetom Univerziteta u Zenici.

To znači da se prvobitno usvojena znanja o odgovornom poslovanju i standardima kvaliteta, u naredna dva ciklusa akademije proširuju na tehničke apekte okolinskog upravljanja i zaštite na radu, a zatim i na propise koji regulišu sve oblasti eko-menadžmenta. Predavači su profesori iz cijele BiH, ali i inostranstva, a polazici uposlenici i rukovodioci javnih i privatnih preduzeća iz cijele BiH, u drugom ciklusu,njih 20.

„Nas posebno raduje da su interes u Akademiji prepoznale velike kompanije, kao što su Elektro-privreda BiH, Hiffa-oil, Natron-hayat i brojne druge, čiji su menadžmenti shvatili da svoje poslovanje trebaju prilagoditi savremenim standardima i uslovima. Oni prije svega podrazumijevaju društveno odgovorno posovaje, a program Akademije usmjeren je na razvoj praksi koje doprinose kvalitetnom društveno odgovornom poslovanju“, kaže dr. sc. Dženan Kulović, prodekan za NIR i MS na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
Dženan Kulović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je u Bosni i Hercegovini prva institucija koja se prihvatila posla oko prenošenja aktuelnih znanja i vještina eko-menadžmenta, a projekat su podržala ministarstva za okoliš i privredu Zeničko-dobojskog kantona.

 

Izvor: zenicainfo.ba