Priređen radni sastanak nadležnih za brigu i mjere na zaštiti kvaliteta zraka

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i Univerzitet u Zenici priredili su danas radni sastanak s predstavnicima industrijskih kompanija, komunalnih preduzeća i organa vlasti, nadležnih za brigu i mjere na zaštiti kvaliteta zraka.

Razmatran je tekst Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje kantona, s ciljem usaglašavanja prijedloga za provodiva rešenja u ovoj oblasti.

Prema registru zagađivača kojim upravlja zenički Metalurški institut Kemal Kapetanović, porijeklo više od 90 posto zagađenja u mjestima Zeničko-dobojskog kantona su industrijska postrojenja, no nemali problem su individualna ložišta i male kotlovnice, kao i saobraćaj.

„Kvalitet zraka je u cijelom Zeničko-dobojskom kantonu izuzetno loš. U zimskim mjesecima, takvom stanju doprinose ne samo visoke emisije zagađenja, nego i nepovoljni meteorološki uslovi i karakteristike reljefa“, ističe profesor Šefket Goletić, šef Katedre za ekološko inženjerstvo na Mašinskom fakultetu u Zenici.

Šefket Goletić

„Sve to pokazuje da nam treba zdrava integralna politika upravljanja kvalitetom zraka“, dodaje Goletić.

Kao svijetao primjer brige o okolišu među industrijskim zagađivačima označena je na današnjem sastanku kakanjska cementara.

„Nastojimo dostići evropske ekološke standarde u zaštiti okoliša, a to je moguće jedino ozbiljnim pristupom, stalnom edukacijom i ulaganjem u savremenu opremu. Od 2000. godine kada je kakanjsku cementaru preuzela Heidelberg cement grupacija, primjenjujemo najbolje raspoložive tehnike (BAT). Na taj način, smanjili smo emisije prašine za 99 posto, emisiju otpadnih voda za 95 posto, a  trenutno smo u fazi redukcije emisija sumpor-dioksida u atmosferu“, kaže Almir Bajtarević, menadžer za kvalitet i zaštitu okoliša u Tvornici cementa Kakanj.

Almir Bajtarević

Što se tiče praćenja stanja zagađenosti zraka, iz Metalurškog instituta Kemal Kapetanović, ovlaštenog za prikupljanje i distribuiciju podataka iz cijelog Zeničko-dobojskog kantona najavljuju da će sistem monitoringa biti zaokružen upošljavanjem nekoliko IT inženjera, koji će operativno upravljati podacima.

„Zbog nedostajećih IT stručnjaka, mi podatke sa monitoring stanica možemo objavljivati samo na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda i morali smo angažovati strane kuće da nam prebace registar zagađenja iz Zagreba na naš server… U postupku smo zapošljavanja potrebnih stručnjaka, dobili smo odobrenje za zapošljavanje dva čovjeka i nadam se da će Centar tokom ove godine profunkcionisati u punom kapacitetu“, kaže Halim Prcanović, rukovodilac Zavoda za zaštitu i ekologiju Metalurškog instituta Kemal Kapetanović.

Halim Prcanović

U narednih 15-ak dana očekuju se prijedlozi sudionika današnjeg sastanka na tekst Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, nakon čega će se ovaj strateški dokument naći i pred Vladom Zeničko-dobojskog kantona.

 

Izvor: zenicainfo.ba