Aktivnosti AVP Save i ove godine usmjerene na Zeničko-dobojski kanton

Svoj Plan i Finansijski plan za ovu godinu usvojila je još krajem 2019. godine i proslijedila ih Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na saglasnost, a planirani ovogodišnji budžet ove Agencije je oko 15,5 miliona KM, što u odosu na potrebe i nisu velika sredstva, nego uglavnom samo za hitne slučajeve, navodi Sejad Delić, generalni direktor Agencije za vodno područje rijeke Save.

Sejad Delić

Prošlogodišnji Plan ova Agencija realizovala je sa 90 procenata, čime, po riječima direktora Delića, mogu biti zadovoljni, jer teškoća u radu, kako kaže  uvijek ima, a među njima su najčešće neriješeni imovinsko pravni odnosi na lokacijama planiranih radova, zbog čega početak ovih aktivnosti mora sačekati pravno rješenje.

U 2020. Godini Agencija za vodno područje rijeke Save, između ostalog, predviđa i dalje aktivnosti na prostoru ZDK.

“Biće to zapravo nastavak preventivnih aktivnosti zaštite ovog područja od poplava, pa smo predvidjeli dalje radove na izgradnji obale utvrde u Visokom na ušću rijeke Fojnice u Bosnu,  zatim uređenje korita rijeke Bosne u Kaknju, u Zenici, Žepču, kao i regulaciju rijeke Usore u Tešnju”, kaže Sejad Delić, generalni direktor Agencije za vodno područje rijeke Save.

Izvor: zenicainfo.ba