Broj turista u FBiH u junu ove godine četiri puta veći nego 2020.

Federaciju BiH u junu je posjetilo 57.769 turista, što je četiri puta više u odnosu na isti mjesec prošle godine te za 51,3 posto više u odnosu na maj.

Turisti su u šestom mjesecu ostvarili 124.271 noćenje, što je četiri puta više u odnosu na juni prošle godine te za 61,9 posto više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku.

U ukupnom broju posjeta u junu učešće domaćih turista je 45,9 posto, a stranih 54,1, dok je u ukupnom broju noćenja učešće domaćih turista 41,2, a stranih 58,8 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata – 23,8 posto, slijede turisti iz Saudijske Arabije sa 16,4, Srbije osam posto, Hrvatske 7,5 i Kuvajta 3,7 posto, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 40,6 posto noćenja.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u hotelima i sličnom smještaju, s učešćem od 96 posto.

Broj raspoloživih kreveta u junu iznosio je 26.059, što je za 17,7 posto više u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Neto stopa iskorištenosti kreveta u hotelima i sličnom smještaju na području FBiH iznosila je 17,8 posto.