Dodjeljeni mandati vijećnicima novog saziva Općinskog vijeća Travnik

Predstavnici političkih stranaka koje su osvojile mandate na lokalnim zborima održanim 15. novembra ove godine danas su u Općini Travnik preuzeli uvjerenja o dodjeli mandata za 31 vijećnika novog saziva Općinskog vijeća Travnik.

Sekretar Općine Travnik, Aida Daul  je po uputama datim od strane Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH), uručila je uvjerenja o dodjeli mandata za: Stranku demokratske akcije – SDA  (14 vijećnika), Hrvatska demokratska zajednica BiH – HDZ BiH, HSS –  Stjepana Radića (8 vijećnika), Narod i pravda – NiP (3 vijećnika), SDP – Socijaldemokratska partija BiH (3 vijećnika), Hrvatska demokratska zajednica 1990 – HDZ 1990  (2 vijećnice) i  Koalicija za nedjeljiv i cjelovit Travnik – NBL-LDS BIH  (1 vijećnik).

 

Izvor: travnik-grad.info