GIK Zenica obavila sve aktivnosti vezane za unos izbornih rezultata

U toku su aktivnosti na objedinjavanju izbornih rezultata sa redovnih biračkih mjesta i brojanja glasačkih listića koji se broje u Centru za brojanje među kojima su listići za glasanje u odsustvu, mobilnih timova, mobilnih kovid timova i onih koji su pristigli putem pošte.

Gradska izborna komisija je utvrđenim izbornim rokom i pravilnikom o provođenju izbora u BiH obavila sve aktivnosti vezane za unos izbornih rezultata.

“Prvo je vršena validacija a nakon toga i ponovno brojanje na 36 biračkih mjesta, s tim da je na tri biračka mjesta izvršeno brojanje za oba nivoa“, kaže Selver Keleštura, predsjednik GIK-a Zenica.

U glasačkim kutijama za gradonačelnika ukupan broj svih biračkih listića iznosio je 51.228 od čega je 48.981 glasački listić važeći, a nevažećih je bilo 2.247. Što se tiče gradskog vijeća ukupan broj glasačkih listića iznosio je 50.837, od čega je važećih bilo 46.849, a nevažećih 3.988 listića.

Centralna izborna komisija je obavezna da nakon 20 dana utvrdi i objavi kompletne rezultate izbora nakon čega postoji žalbeni rok od tri dana. Nakon objave konačnih rezultata teku rokovi za konstituisanje organa gradskih i općinskih vijeća, a prema dosadašnjoj praksi, tvrdi Selver Keleštura, predsjednik GIK-a Zenica, sjednica Gradskog vijeća zakazivana je uglavnom i prije zakonskog isteka roka. Da li će tako biti i ovaj put ostaje da se vidi.

 

Izvor: zenicainfo.ba