Grad Zenica dobio sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH za tri važna projekta

Grad Zenica je nakon apliciranja na Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu, kojeg je proveo Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, dobio sredstva za tri projekta ukupne vrijednosti 180.000 KM.

Naime, projekt Grada Zenica izabran je između svega šest projekata zaštite okoliša urbanih centara, a među kojima je pravo na korištenje sredstava ostvario Grad Zenica sa projektom “Pametna autobuska stajališta” čija je vrijednost 70.000 KM.

Osim toga, među 23 aplikanta koji su dobili sredstva za projekte zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica je i projekat Grada Zenice i to „Kanalizacija sliva potoka Mokušnice MZ Vražale“, vrijednosti 40.000 KM.

Grad Zenica ostvario je prava korištenja sredstava i za projekte unapređenja korištenja energije i to za projekat „Utopljavanje objekta JU Centar za socijalni rad“ sa iznosom do 70.000 KM.

Osim projekata Grada Zenica, valja istaći da su sredstva Fonda za zaštitu okolišta FBiH dobila i preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica za projekat „Termografsko snimanje iz zraka distributivne mreže sistema daljinskog grijanja u Gradu Zenica“ sa iznosom do 80.000 KM, te “Zenicagas” d.o.o. Zenica za projekat „Nabavka cijevi u sklopu projekta proširenja gasne mreže za potrebe grijanje za naselja koja nisu priključena na mrežu gradskog grijanja“ sa iznosom do 45.000 KM.