Grad Zenica i Agencija ZEDA učestvovali u projektu u Šibeniku

Grad Zenica i Agencija ZEDA učestvovali na studijskoj posjeti Gradu Šibeniku u okviru CRS-ovog projekta:“Unapređenje upravljačkih sposobnosti JLS i viših nivoa vlasti u BiH”.

Kako bi podržao jedinice lokalne samouprave (JLS) kao i nadležna entitetska ministarstva pri unapređenju poslovnog okruženja, Catholic Relief Services (CRS) je prošle sedmice organizovao studijsku posjetu odgovarajućim institucijama i organizacijama u Gradu Šibeniku.

JLS među kojima je i Grad Zenica su izabrane na osnovu njihove uspješnosti i iskustva u podsticanju postojećih i privlačenju novih investicija kao i na osnovu njihove spremnosti da primijene drugačije i nove pristupe vezane za intenziviranje aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja.

Treba istaći da su učesnici imali priliku posjetiti najbolju poduzetničku zonu u Hrvatskoj PODI koju je Agencija za investicije i konkurentnost RH proglasila najboljom poduzetničkom zonom u Hrvatskoj.

Grad Zenica i Zenička razvojna agencija ZEDA kao upravitelj Poslovne zone Zenica 1 su prenijeli iskustva i primjere dobre prakse, te razmijenili mišljenja i ideje, a jedan dio iskustava iz Hrvatske će se moći prenijeti i na Poslovnu zonu Zenica 1 kako bi stvorili bolji ambijent za poslovanje postojećih privrednih subjekata i privlačenje novih, kako domaćih tako i stranih.

Učesnicima studijske posjete je prezentovana nužnost sistemskog pristupa pri osnivanju industrijske zone, potencijalni izvori za finansiranje izgradnje infrastukture, te važnost uspostave upravitelja zone koji treba biti u stalnoj i direknoj komunikaciji sa načelnicima i odgovarajućim službama JLS.

Tom prilikom je predstavljen i koncept nastanka i razvoja centra kompetencija, te kako se akumulirano iskustvo i znanje kroz partnerstvo sa naučno – istraživačkim institucijama i privrednicima može direktno staviti u funkciju podizanja konkurentnosti lokalne privrede na dobrobit građana.

Učesnicima su predstavljeni programi i projekti Regionalne razvojne agencije Šibensko – kninske županije kao podrška naporima na podizanju konkurentnosti cijele regije. Domaćini su podijelili  korisne informacije u vezi pripreme projekata i njihovog apliciranja za korištenja EU fondova. Pri tome je istaknuta važnost stalne komunikacije agencije sa JLS i nadležnim ministarstvom.

U direktnom kontaktu sa predstavnicima stranih investitora, učesnici su se upoznali sa faktorima koji su bili presudni u donošenju odluke o investiranju u Šibenik. To je bila i prilika da se razmijene iskustva i prepoznaju osnovni elementi koji izdvajaju uspješna preduzeća od drugih. Kao što su domaćini istakli, to je u prvom redu briga o kvalitetu proizvoda i procesa, primjena odgovarajućih standarda koje zahtijevaju kupci, te stalna briga o radnicima.

Studijska posjeta je organizovana u okviru CRS-ovog projekta “Unapređenje upravljačkih sposobnosti JLS i viših nivoa vlasti u BiH” kroz izradu smjernica za uspostavljanje i upravljanje industrijskim/poslovnim zonama u BiH sa ciljem stvaranja prilika za privlačenje investicija i nova ulaganja.

Izvor: zenica.ba